Upphittat Djur – Vad gäller?

Har du hittat en lös hund i skogen? Eller har du hittat ett djur som verkar ha kommit bort från sin ägare? Då gäller det att agera rätt! Den här texten är specifikt framtagen för att ge er information om vad som gäller då du hittar ett djur. Det finns en viss skillnad i att hitta ett herrelöst djur och att hitta ett bortsprunget djur. Men trots att det kan vara svårt att avgöra om djuret är bortsprunget eller övergivet är det viktigt att du som upphittare gör det du kan för att hjälpa den hitta hem. Ta del av vår text för att få klarhet i hur och vad du ska göra om en sådan situation uppstår!

Olika typer av upphittade djur 

I vissa fall är det lätt att missförstå vad som menas med ett upphittat djur. Somliga tänker att det handlar om upphittade djur som antingen skjutits, dödats eller skadats i skogen. Detta då i form av exempelvis rådjur, älg och liknande vilddjur. 

Andra menar på att upphittade djur syftar på djur som sprungit bort eller övergetts från sina ägare, så som hundar och katter. Faktum är att de båda alternativen kan ses som upphittade djur, fast på olika sätt. Beroende på vilken typ av djur man hittar och hur dess status är ska man också agera lite olika.

Upphittade vilda djur

Om det skulle visa sig att du kommer förbi ett skjutet rådjur eller en skadad älg hör de till kategorin om upphittade vilda djur. Eftersom ett vilt djur inte har någon ägare, och inte heller någon märkning, innebär det att du inte behöver eftersöka ägaren eller försöka hitta den ansvariga. 

Gäller det däremot ett djur som är skjutet, dödat eller skadat och som inte tagits om hand är det bra om du kontaktar polisen. Visar det sig att du själv råkar köra på ett vilt djur är du skyldig att anmäla det till polisen. Ett dött vilt djur tillhör jakträttsinnehavare och är alltså inte ett hittegods för den som hittar det. Dock bör det alltid anmälas.

Upphittade husdjur

Det kan även hända att ett husdjur råkar komma bort från sin ägare, smita från sitt hem eller tappa bort sig i vildmarkerna. Bortsprungna djur klassas som hittegods om det visar sig att de fortfarande har en ägare. 

Det är däremot lätt att bli något förvirrad när det kommer till bortsprungna husdjur som katter eller hästar. En katt går ofta fritt och kan springa rätt långt från sitt hem, det samma gäller hästar i stora hagar. 

Dock behöver det inte innebära att de sprungit bort, smitit eller blivit lämnade – snarare tvärtom hör det till vanligheterna. Med andra ord är det rätt sällan som man stöter på bortsprungna eller försvunna katter eller hästar. Skulle du hitta en i katt i skogen kommer den därmed sällan klassas som hittegods. 

Vad gäller om jag hittar ett djur?

Som sagt så finns det olika tolkningar av upphittade djur. Det vanligaste är dock att man med ett upphittat djur syftar på husdjur som sprungit bort eller blivit lämnade. Beroende på hur situationen ser ut ska du agera på olika sätt. 

Övergivet eller bortsprunget?

Det första du bör börja med att kolla är om djuret är bortsprunget eller överlämnat. De flesta djur som har en ägare har någon form av märkning, så som ett halsband, en stämpel eller en tagg. Om du hittar ett djur med någon form av märkning ska du börja med att kontakta ägaren. 

Får du inget svar där ska du kontakta polisen och informera om vad du hittat. Vill du inte besöka en polisstation och berätta om din upptäckt är telefonnumret för upphittade djur 114 14. 

Övergivna eller lämnade djur saknar oftast märkning. Däremot behöver djuret inte vara övergivet bara för att det saknar märkning, så där gäller det att känna av lite. Hittar du ett djur utan märkning, som också verkar övergivet, ska du kontakta länsstyrelsen. Hittar du djuret utanför dagtid ska du dock kontakta polisen.  

Det kan du göra för att hjälpa djuret!

Om du hittar ett djur och har kontaktat ägaren, anmält till polisen eller länsstyrelsen finns det en del andra saker du kan göra för att hjälpa djuret hitta hem. Detta även om det gäller att ditt eget husdjur sprungit bort eller försvunnit. Du kan:

  • Lägga upp en annons om att du hittat eller tappat bort ett djur, exempelvis på facebook, blocket eller i en tidning
  • Gå med i facebookgrupper för bortsprungna djur lokalt 
  • Sätt upp lappar i trapphuset eller runt om i området
  • Kolla med länsstyrelsen eller polisen i området om någon anmält ett djur 
  • Kontrollera id-märkning och söka efter ägarregistret via Svenska Kennelklubben

Äganderätt vid upphittat djur

De som hittar ett djur kan ofta känna ett behov eller en skyldighet att ta hand om djuret. Trots att bortsprungna djur räknas som hittegods är det inte upp till vem som helst att ta hem djuret för att börja ta hand om det själv. 

Oavsett om det gäller ett djur med märkning eller ett djur utan märkning är det alltså viktigt att du alltid anmäler det upphittade djuret till polisen, det speciellt om tänkt ta hand om det. Detta är du faktiskt skyldig till att göra!

Däremot finns det en rättighet i Sverige som heter äganderätt. Denna innebär att du i vissa fall kan få behålla ett upphittat djur. Men det om situationen och djuret i fråga stämmer överens med de olika reglerna som gäller. 

Äganderätt upphittat hund 

För dig som hittat en bortsprungen hund finns det vissa punkter man måste gå igenom innan det att hunden räknas som övergiven och har rätten att lämnas till någon annan. Till att börja med måste du alltid kontakta möjlig ägare, polis eller länsstyrelsen om du skulle hitta en hund som verkar ha kommit bort. 

Det är sen upp till polisen att ta fallet vidare. Att du som upphittare skulle få chansen att ta över den upphittade hunden skulle kunna komma på tal om:

  • Polisen kontaktat ägaren med följd att ägaren inte hämtat hunden inom fem dagar
  • Ägaren inte har kunnat identifieras inom 10 dagar från det att ägaren kontaktades

Träder inte hundens ägare fram, eller om en identitet inte kan fastställas, kommer hunden istället att tillhöra staten. Det är i så fall därifrån du kan få äganderätt. Tänk dock på att det även är polisen som avgör om du skulle kunna vara en möjlig ny ägare till hunden – du som upphittare har inte automatisk rätt till det trots avsaknaden av den riktiga ägaren.