Mobilt Trygghetslarm

Välkommen till GoFinder! Här kan du hitta all nödvändig information om mobilt trygghetslarm och andra GPS spårsändare. Oavsett om du vill veta mer om produkten i fråga, se över vilka trygghetslarm som finns att tillgå eller bara få inspiration om varför ett mobilt trygghetslarm kan vara användbart kommer du hitta det du söker här! 

Vad är ett mobilt trygghetslarm?

Ett mobilt trygghetslarm är en säkerhetsprodukt som kan underlätta i vardagen och skapa en tryggare tillvaro, speciellt för äldre och funktionshindrade som är i behov av lite extra hjälp. Med ett trygghetslarm till hands har de alltid möjligheten att larma vid behov av hjälp i en nödsituation, eller kommunicera direkt till ansvarig person. 

I och med att ett trygghetslarm många gånger också agerar spårsändare kan nära anhöriga eller ansvarig personal hålla koll på personen i fråga, spåra dess rörelse eller positionera var hen befinner sig. På så sätt slipper den äldre eller funktionshindrade känna sig ensam i vardagen trots att de inte har någon i sin direkta närhet. 

Med ett mobilt trygghetslarm kan de även våga sig ut mer på egen hand med vetskapen om att ropet på hjälp alltid finns tillgängligt. Det främjar en aktiv livsstil och en mer trivsam vardag, även för de ansvariga. Att alltid ha tillgång till larm och direkt kommunikation oavsett var hen befinner sig, vad hen gör eller vad det gäller är tryggt för alla!

Varför använda ett mobilt trygghetslarm?

Det är inte alltid möjligt för äldre personer att bo tillsammans med nära anhöriga, eller för dem att dygnet runt ha personer som kan vaka över dem och hjälpa till med det som behövs. Det samma gäller för personer med funktionshinder eller specifika behov. I många fall kan de klara sig själva, men sen kommer det också gånger då de gärna vill ha någon där.

Med ett mobilt trygghetslarm har bäraren i fråga alltid tillgång att få hjälp då det uppstår en viss situation. Oavsett om det gäller en nödsituation eller bara vardaglig hjälp kan bäraren med sitt trygghetslarm larma till larmcentral eller ansvarig person, samt kommunicera med sina kontakter.

Skulle det visa sig att personen i fråga ramlar, tappar bort sig, blir påhoppad eller utsatt för sabotage, eller om något annat händer som hen vill ha hjälp med kommer dess trygghetslarm göra stor skillnad. Larmet går direkt för att hjälp ska kunna anlända så snart som möjligt. Att alltid kunna kommunicera är en trygghet som inte går att ersätta.

När använda ett mobilt trygghetslarm?

Tack vare att ett mobilt trygghetslarm också är digitalt kan det bäras med var som helst och när som helst. Det är smidigt att bära, behagligt att ha på sig och har många såväl smarta som trygga funktioner. Med andra ord kan bäraren, exempelvis äldre eller funktionshindrade, bära dem både i och utanför hemmet. 

Vilket trygghetslarm ska jag välja?

Idag finns det en hel del olika modeller av mobilt trygghetslarm. Somliga är specifikt anpassade för vissa områden, andra fungerar för flera. Vanligast är däremot att ett mobilt trygghetslarm specifikt anpassas för att användas inom vård och omsorg, så som äldrevård, vårdhem och specifika vårdcentraler.

Dessa trygghetslarm har då ett större fokus på just larm och kommunikation mellan personen i fråga och den personal som är ansvarig. Även spårning och positionering är en viktig funktion som bör finnas med för att båda parterna ska känna sig trygga. 

Sen finns det andra, lite mer moderna versionen av mobilt trygghetslarm. Dessa är då försedda med liknande funktioner, men kan även ha en del andra funktioner som möjliggör användning även i andra syften. De kan exempelvis även erbjuda fallarm, varningar vid lågt batteri, hastighetslarm, tvåvägskommunikation, historik och kartor.

Hitta rätt trygghetslarm 

För att hitta det mobilt trygghetslarm som passar dig eller använder i fråga bäst bör man helt enkelt utgå från önskat användningsområde. Ska den användas för en specifik person eller på en viss plats kan ett lite mer nischat trygghetslarm vara bra. 

Önskar man att det ska användas för flera personer och flera tillfällen är ett mångsidigt bra! I den frågan är MiniFinder en riktigt bra leverantör som erbjuder en hel del olika trygghetslarm för olika användning och syften. 

Oavsett om du vill ha ett mobilt trygghetslarm till dig själv eller ditt barn, eller om det ska användas av äldre eller funktionshindrade är deras modell MiniFinder Nano GPS tracker ett riktigt bra alternativ. De har även andra GPS tracker och spårsändare för exempelvis djur, fordon och föremål.