Koppeltvång

Idag är det rätt vanligt att man ser lösa hundar, det vill säga utan koppel springa runt i skogen eller traska bredvid sin ägare. Att låta hunden springa fritt för att få lukta, motionera och utforska utan begränsningar är något som alla hundägare bör låta hunden göra då och då. Dock bör detta göras under kontrollerade omständigheter och på platser utan andra hundar, människor och faror. Sådana platser är exempelvis i hundrastgårdar och privata områden. 

Andra gånger bör hunden hållas kopplad. Lösa hundar innebär båda en risk för hunden i fråga, för dig som ägare och för andra som hunden kan springa på. Faktum är att det finns en lag som innebär att du in princip måste hålla hunden kopplat när du är ute i naturen, det mellan den 1 mars och 20:e augusti. Läs mer om vad som gäller kring koppeltvång!

Att koppla hunden – då är det lag på koppel!

Oavsett om du som hundägare själv anser att du har kontroll över hunden även om den går utan koppel så känns det inte alltid säkert för andra i din omgivning. Somliga är hundrädda, andra har hundar som är aggressiva, en del är allergiska, och vissa vill helt enkelt inte riskera att bli påsprungen av en lös hund. 

Anledningarna till varför man bör hålla hunden i koppel under promanden ute i naturen är alltså många. Detta gäller då alla hundar, oberoende av hur uppfostrade de är och hur duktiga de är på att gå utan koppel. Det kan alltid uppstå oförutsedda situationer som inte ens den mest väluppfostrade hunden kan stå emot – kopplet är en säkerhet för alla!

Koppeltvång

Om du själv har svårt att koppla din hund när ni går ute i naturen finns det en sak du alltid kan ha i åtanke. Och det är att det mellan en viss period av året faktiskt finns en lag om att du som ansvarig måste hålla hunden under extra stor uppsikt. 

Perioden avser 1 mars till och med den 20:e augusti, och innebär in princip ett tvång om att du ska ha koppel på hunden. Detta då ni vistas ute i naturen, och det oavsett om det gäller en jakthund eller sällskapshund. 

Trots att det känns lockande att släppa hunden fri i det vilda och låta den springa av sig utan begränsningar är det inte något som bör göras. Framförallt då inte under denna period då det råder ett större behov av att ha extra god uppsikt. Även under resterande period av året är du som ägare ansvarig för hundens beteende och ska ha full kontroll.  

Däremot finns det vissa undantag som kan ge dig möjligheten att ha hunden utan koppel, trots lagen, även under tidsperioden i fråga.

Vilka undantag gäller under perioden för koppeltvång?

En lag är en lag, och det innebär att dess restriktioner ska följas. Men, de allra flesta lagar har i många fall något slags kryphål som är möjligt att ta sig runt, eller vissa undantag som gäller en viss grupp människor. Det gäller såklart även lagen om extra god uppsikt över hunden!

Om det är så att du som hundägare eller hundansvarig har en så pass väluppfostrad hund att den kan gå tryggt och säkert utan koppel, precis intill dig, så kan du få ha hunden lös. Det då även under perioden 1 mars till 20:e augusti. Villkoren för detta är dock att hunden ska bete sig som om du hade ett koppel på den, samt att hunden endast är några få meter från dig. 

Undantag vid jakt

Ett annat område som bjuder på en hel del undantag när det kommer till lösa hundar är just jakt. Många jägare är beroende av att ta med sig hunden på jakten för att lyckas, och då ofta även att hunden ska gå lös och kunna springa fritt. De undantag som gäller för just lösa jakthundar är:

  • Om ni tillsammans utför jakt eller jaktträning under tillåtna tider (enligt jaktförordningen). 
  • Vid tillfällen då hunden ska spåra eller apportera ett skadat eller fällt djur (såvida jägaren är ansvarig och har kontroll)
  • Om du använder hunden för att valla tamdjur
  • Enligt andra undantag beviljat av länsstyrelsen

Konsekvenser av att låta hunden gå lös 

Om du trots lagar, regler och restriktioner väljer att släppa hunden lös finns det vissa konsekvenser du som hundägare kan behöva stå inför. Trots att regleringarna kring koppel inte är lite hårda utanför perioden för ”koppeltvång” är det alltid viktigt att du som ägare tar ansvar för din hund och ser till att du har kontroll på dess beteende. 

Full kontroll räknas som att du som hundägare håller hunden under en tillsyn som förhindrar den att springa på eller följa efter vilt. Kan du inte ha hunden lös utan att riskera detta, det vill säga att du inte kan hålla den inom synhåll eller kalla in hunden vid behov, ska den hållas kopplad.

I värsta fall riskerar du som ägare att hunden springer bort eller att den tar sig in på någon annans mark. Skulle det då hända något är du som ägare ansvarig, oavsett skada eller olycka.  Under perioden mellan 1 mars till 20:e augusti har jakträttshavaren också rätt att ta hand om hunden om denna hittas lös på marker med vilt. 

Sammanfattningsvis gäller det att du som hundägare eller annan ansvarig ser till att hunden hålls under kontroll oavsett miljö, situation och omständigheter runt omkring. Kan du inte kontrollera hunden bör den hållas kopplas. Speciellt viktigt är det under perioden 1 mars till 20:e augusti. Lösa hundar kan både vara en fara och innebära vissa risker!