Personlarm för ensamarbete

För de allra flesta är det viktigt att arbetsplatsen är en trygg plats, både i form av arbetsmiljö och allmän plats att vara på. Dessvärre är dock inte fallet så för alla. Idag finns det en hel del arbetsplatsen som innebär en viss osäkerhet för arbetarna, och de på olika sätt. Somliga arbetsplatser innebär indirekta risker och faror i olika situationer. Andra innebär otrygga miljöer i form av arbetet i fråga, så som ensamarbete. 

Oavsett vad osäkerheten eller den otrygga arbetsplatsen beror på finns det vissa saker man kan ta till med för att situationen ska bli bättre. Ett sådant exempel är personlarm för ensamarbete. Detta agerar likt ett trygghetslarm, men med fokus på att det ska funka just som personlarm i miljöer där man är ensam. Vi på GoFinder går igenom allt du behöver veta!

Varför använda ett personlarm?

Att på något sätt känna sig otrygg, osäker eller rent ut sagt rädd på en arbetsplats är det rätt många som gör, minst sagt fler än vad man tror. Det kan gälla allt ifrån arbetsplatser med farliga människor, miljöer med faror i miljön, eller yrken som innebär ensamarbete.

Däremot är detta inte något som någon ska behöva uppleva, och det oavsett arbetsplats och yrke. Med ett personlarm kan man minska osäkerheten och öka tryggheten på en arbetsplats som innebär vissa risker. 

Ett personlarm fungerar som ett trygghetslarm och ser till att bland annat ensamarbetare har möjligheten att larma eller kommunicera direkt via enheten vid behov. Då behöver arbetaren i fråga inte känna sig lika avstängd eller frånvarande från andra personer, trots att avståndet kanske är långt.

Tack vare att personlarmet kan kopplas direkt till en larmcentral, en viss plats eller andra kontakter är ropet på hjälp bara ett klick bort. Detta är också lätt att komma åt direkt på enheten i fråga, som bäraren alltid kan bära med sig utan problem. Via enheten kan även ansvarig person spåra eller positionera arbetaren om osäkerheter skulle uppstå.

När använda personlarm?

Personlarm är specifikt bra för just otrygga arbetsmiljöer och riskfyllda arbetsplatser som innebär osäkerhet, skrämmande moment eller rent ut sagt faror. I situationer där de kan uppstå oförutsedda situationer som kräver akut hjälp är de också extra bra då det är enkla att använda och skickar direkta larm. 

Det finns även vissa personlarm som är inställda på att skicka larm om bäraren i fråga har svimmat eller tuppat av. Oavsett vilken situation, vilket yrke eller vilken arbetsplats det gäller kan ett personlarm för ensamarbete verkligen underlätta. Det kan gälla såväl butikspersonal, väktare, gruvarbetare, vårdpersonal, elinstallatörer och så vidare.

Så länge det förekommer någon form av ensamarbete och att arbetet innebär vissa risker kan ett personlarm komma till stor nytta. Det är även bra för ansvariga personer att kunna kommunicera till den arbetande via enheten, eller se var hen befinner sig. Via möjlig nödsituation är det lättare att hitta personen i fråga.

Att välja personlarm

Beroende på vilken arbetsplats det gäller kan funktionerna för ett personlarm se något olika ut. Somliga personlarm har ett flertal funktioner som kan underlätta för både ansvarig ledning och arbetaren i fråga, medan en del är specifikt utformade som personlarm för ensamarbete.

För att hitta den modell som passar bäst i en viss situation gäller det alltså att utgå från önskat användningsområde och om det finns vissa krav som ska uppfyllas. De flesta personlarm är riktigt bra och trygga att använda. MiniFinder är en leverantör som alltid levererar produkter av hög kvalité för ökad trygghet oavsett situation!